Projectontwikkeling

Onze kennis en kunde helpt bij complexe vastgoedontwikkeling

HK Vastgoed ziet op het gebied van projectontwikkeling mogelijkheden waar anderen die niet (meer) zien. Ons oog voor detail heeft op de vastgoedmarkt al regelmatig hét verschil gemaakt. 

Met veel enthousiasme brengen we na een gedegen onderzoek de wensen van de klant in kaart, zodat we met het gemeenschappelijke doel voor ogen een mooi project kunnen realiseren. We richten ons vooral op commercieel vastgoed (utiliteitsbouw) en woningbouw. 

 

Doorzettingsvermogen is onmisbaar bij projectontwikkeling

Onze passie voor- en kennis van projectontwikkeling zorgt ervoor dat wij doorgaan waar anderen opgeven. Meer dan ooit heeft de vastgoedsector te maken met schaarse grondposities, strenge technische eisen en harde voorschriften op gebied van duurzaamheid. Bij HK Vastgoed beschikken we over de juiste kennis, het doorzettingsvermogen en het lef om een project van hoge kwaliteit neer te zetten.

Speerpunt

Wij doen waar we goed in zijn, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

projectontwikkeling

Zo gaan wij te werk

1. Vinden van de perfecte locatie
Een kavel is in onze ogen pas echt goed, als deze op de juiste locatie ligt én het de mogelijkheid biedt om er een rendabel project op te realiseren. We gaan de algemene kenmerken (zoals het gebruiksoppervlak) van het onroerend goed beschrijven, doen een haalbaarheidsstudie en starten met een globale berekening. In veel gevallen gaan wij in deze fase al over tot de aankoop, tenzij de verkoper een gedeelte van het ontwikkelrisico wil meedragen.

2. De voorbereiding
We werken de concept plannen uit, gaan op zoek naar de juiste partners en werken het financiële plaatje verder uit. Ook worden alle risico’s van het gehele proces definitief in kaart gebracht. Bij een juist bestemmingsplan, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Binnen acht weken geeft de gemeente dan uitsluitsel over het bouwplan. Als het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden, gaan wij gesprekken voeren met de gemeente en omwonenden. Omdat er dan diverse onderzoeken gedaan moeten worden en het hele bestemmingsplan herschreven moet worden, duurt dit proces vaak één tot twee jaar. Pas na dit traject kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

3. Project gaat de verkoop in
Deze fase valt in veel gevallen samen met ‘de voorbereiding’. Wij gaan samen met onze klanten en de lokale makelaar in gesprek om kennis te maken en om specifieke wensen van onze klanten in kaart te brengen. Als de koop- en aanneemovereenkomsten zijn getekend, gaan wij samen met de koper en de aannemer naar de notaris. 

 

4. Starten met de bouw

Er kan gebouwd worden! Door de juiste mensen en voldoende inspecties, wordt constant in de gaten gehouden of alles op de juiste manier wordt gebouwd en of de bouw volgens afspraak verloopt. De bouw duurt gemiddeld drie maanden tot ruim een jaar. Tijdens deze fase communiceren wij via diverse kanalen uitgebreid met de kopers, zodat zij op de hoogte blijven van het verloop van het project. 

 

5. De oplevering

Als de bouw goed is afgerond, gaan we over tot oplevering aan de eindklant. Tijdens dit feestelijk moment zijn alle verantwoordelijke partijen aanwezig. Als er problemen zijn tijdens of na de oplevering, lossen wij deze spoedig op.   

 

zo ziet dat er uit

Enkele impressies

Over hk

Vastberaden partner in vastgoed

HK Vastgoed is een jonge onderneming met grote passie voor het ontwikkelen van hoogwaardig vastgoed. 

 

Wij worden gelukkig van goede en langdurige relaties. Dit kan alleen als we hoogstaande kwaliteit opleveren en onze afspraken nakomen.

 

Onderscheidend vermogen, open communicatie, transparantie en nakomen van zaken die besproken zijn; dat is waar wij voor staan. 

 
 
dienstverlening

Hier zijn wij goed in

Projectontwikkeling

Zowel in de woningbouw, als in het commerciële vastgoed ontwikkelen we grote en kleine projecten voor eigen risico. Kwaliteit en het toevoegen van waarde staan hierbij altijd voorop. 

Renovatie & Transformatie

Wij kopen (bijzondere) panden, zodat we deze kunnen transformeren en/of renoveren. We werken altijd met een vast en vertrouwd team, zodat we verzekerd zijn van hoge kwaliteit. 

Vastgoed & Belegging

We beschikken over een dynamische portefeuille van bijzonder vastgoed. We kopen, verkopen en beleggen in bestaand vastgoed. We kunnen u ontzorgen bij het kopen/verkopen van een pand.